Op donderdag 7 januari start een nieuwe Puppy & Basiscursus. Er is nog plaats!

Disclaimer

Algemeen
KynoCoach Mierlo | Claire Huisintveld: (KvK 65714822), verleent hierbij toegang tot de website www.kynocoachmierlo.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘KynoCoach Claire Huisintveld’ en derden zijn aangeleverd.

‘KynoCoach Claire Huisintveld’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘KynoCoach Claire Huisintveld’ zullen van persoon tot persoon verschillen.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘KynoCoach Mierlo’ informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘KynoCoach Claire Huisintveld’.